Uudised

Töökuulutus 28. aprill admin

Märjamaa valla Vana-Vigala Põhikool

kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks alates 1.septembrist 2021 (tööleasumisega 23.august).


 

- vene keele õpetaja – 13 tundi

- inglise keele õpetaja- 9 tundi

- ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja – 9 tundi

- füüsika õpetaja – 8 tundi

- töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja – 8 tundi

- käsitöö ja kodunduse õpetaja – 8 tundi

- kehalise kasvatuse õpetaja – 13 tundi

- kunstiõpetuse õpetaja - 5 tundi

- õpilaskodu öökasvataja

- õpilaskodu kasvataja (käitumisprobleemidega õpilaste grupid)

 

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 21.maiks 2021 vanavigala.pohikool@marjamaa.ee

Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira tel 5330 5966

Vt lisaks www.vana-vigala.edu.ee

 

- vene keele õpetaja – 13 tundi

- inglise keele õpetaja- 9 tundi

- ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja – 9 tundi

- füüsika õpetaja – 8 tundi

- töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja – 8 tundi

- käsitöö ja kodunduse õpetaja – 8 tundi

- kehalise kasvatuse õpetaja – 13 tundi


- kunstiõpetuse õpetaja - 5 tundi

- õpilaskodu öökasvataja

- õpilaskodu kasvataja (käitumisprobleemidega õpilaste grupid)

 

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 21.maiks 2021 vanavigala.pohikool@marjamaa.ee

Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira tel 5330 5966

Vt lisaks www.vana-vigala.edu.ee