Uudised

Töökuulutus 01. juuni admin

Märjamaa valla Vana-Vigala Põhikool
kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks alates 1.septembrist 2020 (tööleasumisega 21.august).


vene keele õpetaja – 13 tundi

töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja – 8 tundi

käsitöö ja kodunduse õpetaja – 8 tundi

kunstiõpetaja – 6 tundi

kehalise kasvatuse õpetaja – 12 tundi

õpilaskodu kasvataja (käitumisprobleemidega õpilaste grupid)

õpilaskodu öökasvataja

 

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 28. juuniks 2020

vanavigala.pohikool@marjamaa.ee

Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira tel 5330 5966

vene keele õpetaja – 13 tundi

töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja – 8 tundi

käsitöö ja kodunduse õpetaja – 8 tundi

kunstiõpetaja – 6 tundi

kehalise kasvatuse õpetaja – 12 tundi

õpilaskodu kasvataja (käitumisprobleemidega õpilaste grupid)

õpilaskodu öökasvataja

 

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 28. juuniks 2020

vanavigala.pohikool@marjamaa.ee

Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira tel 5330 5966