Uudised

Töökuulutus 17. juuni admin

Märjamaa valla Vana-Vigala Põhikool

kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks, tööleasumisega 16.august.


- õpilaskodu öökasvataja

- sekretär - 0,5 ametikohta

 

 

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 25.juuniks 2021 vanavigala.pohikool@marjamaa.ee

Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira tel 5330 5966

Vt lisaks www.vana-vigala.edu.ee

- õpilaskodu öökasvataja

- sekretär - 0,5 ametikohta

 

 

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 25.juuniks 2021 vanavigala.pohikool@marjamaa.ee

Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira tel 5330 5966

Vt lisaks www.vana-vigala.edu.ee