Uudised

Töökuulutus 10. mai admin


 Märjamaa valla Vana-Vigala Põhikool

kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks

alates 01.09.2022 (tööleasumisega 22.08.2022).

 

 • vene keele õpetaja – kuni 17 tundi

 • füüsika õpetaja – 8 tundi

 • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja – 8 tundi

 • käsitöö ja kodunduse õpetaja – 8 tundi

 • kehalise kasvatuse õpetaja – 13 tundi

 • kunstiõpetuse õpetaja - 5 tundi

 

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 29.05.2022

vanavigala.pohikool@marjamaa.ee

Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira
tel 5330 5966

 

 Märjamaa valla Vana-Vigala Põhikool

kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks

alates 01.09.2022 (tööleasumisega 22.08.2022).

 

 • vene keele õpetaja – kuni 17 tundi

 • füüsika õpetaja – 8 tundi

 • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja – 8 tundi

 • käsitöö ja kodunduse õpetaja – 8 tundi

 • kehalise kasvatuse õpetaja – 13 tundi

 • kunstiõpetuse õpetaja - 5 tundi

 

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 29.05.2022

vanavigala.pohikool@marjamaa.ee

Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira
tel 5330 5966