Õppetöö

Loovtöö


Loovtöö korraldamise põhimõtted

 

Töö trükitakse valgele A4 formaadis paberile ainult lehe ühele poolele 1,5 reavahega, kasutades tähesuurust 12 ja kirjastiili Times New Roman.
Lehe serv üleval, all ja vasakul on 3 cm, paremal 2 cm.

Kõik töö leheküljed nummerdatakse. Tiitelleht võetakse nummerdamisel arvesse, kuid lehekülje numbrit talle ei trükita. Lehekülje number paigutatakse lehekülje alumise serva keskele.

Loovtöö osad on
• tiitelleht
• sisukord
• sissejuhatus
• põhiosa
• kokkuvõte
• kasutatud allikate loetelu
• lisad

Tiitellehe näidis

Tiitellehel on järgmised andmed: õppeasutuse täielik nimetus, töö pealkiri, töö iseloom (loovtöö), koostaja ees- ja perekonnanimi ning klass, juhendaja ees- ja perekonnanimi, töö valmimise koht ja aasta.

Loovtöö korraldamise põhimõtted

 

Töö trükitakse valgele A4 formaadis paberile ainult lehe ühele poolele 1,5 reavahega, kasutades tähesuurust 12 ja kirjastiili Times New Roman.
Lehe serv üleval, all ja vasakul on 3 cm, paremal 2 cm.

Kõik töö leheküljed nummerdatakse. Tiitelleht võetakse nummerdamisel arvesse, kuid lehekülje numbrit talle ei trükita. Lehekülje number paigutatakse lehekülje alumise serva keskele.

Loovtöö osad on
• tiitelleht
• sisukord
• sissejuhatus
• põhiosa
• kokkuvõte
• kasutatud allikate loetelu
• lisad

Tiitellehe näidis

Tiitellehel on järgmised andmed: õppeasutuse täielik nimetus, töö pealkiri, töö iseloom (loovtöö), koostaja ees- ja perekonnanimi ning klass, juhendaja ees- ja perekonnanimi, töö valmimise koht ja aasta.