Meie koolist

Ajalugu


Vana-Vigala Põhikool on mõisakool ning väärtustab oma ajaloolist pärandit ja õpetab õpilasi hindama seda väärikat keskkonda. Paremaks väärtustamiseks on osaletud alates 2005.aastast mõisakoolide külastusmängus “Unustatud Mõisad”, samuti Mõisakoolide Ühenduse poolt pakutavates koolitusprogrammides.  Kool on Eesti Mõisakoolide Ühenduse liige.

Alates 2003/2004 õppeaastast on Vana-Vigala Põhikooli struktuuriüksusena käigus õpilaskodu. Õpilaskodu asub vastremonditud ruumides, mis on tasuta kasutamiseks antud Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli poolt.  Õpilaskodus on kohti 44 õpilasele.  Alates 2003.aasta sügisest on Vana-Vigala PK koostöös Vana-Vigala TTK-ga koolitanud koolikohustusliku ea ületanud põhikooli poolelijätnud õpilasi. Alates 2007/2008 õppeaastast on lisandunud ka käitumisprobleemidega õpilaste klassid. Vana-Vigala TTK juures läbivad nad kutsealase koolituse, mille lõppedes omandavad puidukäsitöölise kutsetunnistuse. Need klassid on mõeldud noortele, kellel on oht sattuda koolikohustuse katkemise teele ning kelle haridustee jätkumiseks on neile kasulik keskkonna ja kooli vahetus.  Käitumisprobleemidega õpilaste õppetöö toimub suures osas Vana-Vigala TTK ruumides. Nimetatud klasside koondnimetus on “eelkutseklassid”.

Olulised faktid:

1944    20. detsembril asutati Vigala Algkool raudteejaama lähedale Reiteri majja, mille omanik oli lahkunud Rootsi
1976    kolis algkool Vana-Vigala tühjaks jäänud mõisahoonesse, kust ametikool oli lahkunud uutesse ruumidesse
1989    reorganiseeriti kool Vana-Vigala 9-klassiliseks Kooliks
1994    lõpetas I lend
1998    võimla renoveerimine
2001    mänguväljakute avamine tõusva sporditähe Gerd Kanteri osavõtul
2003    mõisa rõdu renoveerimine, õpilaskodu avamine, koostöös Vana-Vigala TTK-ga alustasid esimesed eelkutse õpilased 8.klassis
2005    lõpetas I eelkutse lend - 18 õpilast; algas osalemine Unustatud Mõisate projektis
2006    kooli lõpetas esmakordselt kolm paralleeli üheksandaid klasse
2007    tööd alustasid käitumisprobleemidega õpilaste klassid
2009/2010    mõisahoone ulatuslik rekonstrueerimine
2011    alustas tööd liitklass

Vana-Vigala Põhikool on mõisakool ning väärtustab oma ajaloolist pärandit ja õpetab õpilasi hindama seda väärikat keskkonda. Paremaks väärtustamiseks on osaletud alates 2005.aastast mõisakoolide külastusmängus “Unustatud Mõisad”, samuti Mõisakoolide Ühenduse poolt pakutavates koolitusprogrammides.  Kool on Eesti Mõisakoolide Ühenduse liige.

Alates 2003/2004 õppeaastast on Vana-Vigala Põhikooli struktuuriüksusena käigus õpilaskodu. Õpilaskodu asub vastremonditud ruumides, mis on tasuta kasutamiseks antud Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli poolt.  Õpilaskodus on kohti 44 õpilasele.  Alates 2003.aasta sügisest on Vana-Vigala PK koostöös Vana-Vigala TTK-ga koolitanud koolikohustusliku ea ületanud põhikooli poolelijätnud õpilasi. Alates 2007/2008 õppeaastast on lisandunud ka käitumisprobleemidega õpilaste klassid. Vana-Vigala TTK juures läbivad nad kutsealase koolituse, mille lõppedes omandavad puidukäsitöölise kutsetunnistuse. Need klassid on mõeldud noortele, kellel on oht sattuda koolikohustuse katkemise teele ning kelle haridustee jätkumiseks on neile kasulik keskkonna ja kooli vahetus.  Käitumisprobleemidega õpilaste õppetöö toimub suures osas Vana-Vigala TTK ruumides. Nimetatud klasside koondnimetus on “eelkutseklassid”.

Olulised faktid:

1944    20. detsembril asutati Vigala Algkool raudteejaama lähedale Reiteri majja, mille omanik oli lahkunud Rootsi
1976    kolis algkool Vana-Vigala tühjaks jäänud mõisahoonesse, kust ametikool oli lahkunud uutesse ruumidesse
1989    reorganiseeriti kool Vana-Vigala 9-klassiliseks Kooliks
1994    lõpetas I lend
1998    võimla renoveerimine
2001    mänguväljakute avamine tõusva sporditähe Gerd Kanteri osavõtul
2003    mõisa rõdu renoveerimine, õpilaskodu avamine, koostöös Vana-Vigala TTK-ga alustasid esimesed eelkutse õpilased 8.klassis
2005    lõpetas I eelkutse lend - 18 õpilast; algas osalemine Unustatud Mõisate projektis
2006    kooli lõpetas esmakordselt kolm paralleeli üheksandaid klasse
2007    tööd alustasid käitumisprobleemidega õpilaste klassid
2009/2010    mõisahoone ulatuslik rekonstrueerimine
2011    alustas tööd liitklass